ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

เราสนับสนุนให้บรรณารักษ์จัดทำรายการวารสารนี้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ทั้งนี้ระบบการเผยแพร่วารสารแบบโอเพ่นซอร์ส ยังรองรับการใช้งานสำหรับห้องสมุดในการให้บริการกับอาจารย์ นักศึกษา เพื่อเข้าถึงเนื้อหาในวารสารได้ รายละเอียดศึกษาได้จาก "Open Journal Systems"