ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความ

2022-03-22

ขอเชิญชวนนักวิจัยตีพิมพ์บทความวิชาการด้านด้านสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่น และครอบครัว พัฒนาการเด็ก และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารราชานุกูล

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายชินดนัย ไชยเสนา

อีเมล์: journal.raja2014@gmail.com

โทร. 0 2248 8900 ต่อ 70325