ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

สำหรับบรรณารักษ์ ที่ต้องการวารสารราชานุกูล นำไปไว้ที่ห้องสมุดของหน่วยงาน

สามารถติดต่อได้ที่ 02-2488900 ต่อ 70325 หรือ e-mail: journal.raja2014@gmail.com