เรืองเล่า: เรียนรู้สู่อาชีพ

ผู้แต่ง

  • จุฑารัตน์ สำโรงแสง สถาบันราชานุกูล

บทคัดย่อ

การฝึกทักษะพื้นฐานการทำงานในร้านกาแฟ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพสำหรับเด็กพิเศษที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปนั้น เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นรูปแบบการปฏิบัติในสถานประกอบการณ์จำลอง ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญ นำไปสู่ทักษะการทำงานต่อไป

เผยแพร่แล้ว

2023-09-15