วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ โดยที่ปรึกษาขององค์กรและที่ปรึกษาต่างประเทศ กองบรรณาธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามสาขาด้านการแพทย์และสาธารณสุข