ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2022): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2023-03-21

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: XXXX-XXXX (online)