เผยแพร่แล้ว: 27-10-2022

ความเข้มแข็งทางจิตใจ : กรณีศึกษานักกีฬาฟุตบอลในจังหวัดอุตรดิตถ์

กิตติ์ คุณกิตติ, อัครพล ไชยคิรินทร์, เบญจพล มาติดต่อ

20-26

แรงจูงใจในการเล่นกีฬาอีสปอร์ต ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กัมปนาท พาสุวรรณ, ปิยนุช ดีนทอง , ธนกร ไข่มุสิก, ทรงทรรศน์ จินาพงศ์, Natthida Bangmek

54-63