เผยแพร่แล้ว: 07-02-2023

แรงจูงใจในการเลือกเล่นบาสเกตบอลของนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กฤษดาวุฒิ สาโยธา, กชพร สอนภักดี, ธนวรรณพร ศรีเมือง

1-11

ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีต่อความเร็วในการวิ่งระยะ 5 เมตร 10 เมตร 30 เมตร และความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน

สิทธิศักดิ์ เรืองฤทธิ์, อภิทัญ สุขหวาน, วรเมธ ประจงใจ, ยุทธนา เรียนสร้อย, ณัฐธิดา บังเมฆ

24-35

แรงจูงใจในการเลือกเล่นกีฬาโบว์ลิ่งของนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทย

รัฐพล จันทร์นิยม, กิตติศักดิ์ เมฆปั้น, มานพ ภู่สุวรรณ์, ณัฐธิดา บังเมฆ

47-58