ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2566): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2566): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอร์ทเทิร์น
เผยแพร่แล้ว: 30-09-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย