เผยแพร่แล้ว: 11-04-2023

ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการบาดเจ็บของนักวิ่งเพื่อสุขภาพ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ภูธเนศ แสงสุวรรณ, เจนจิรา แสนศรี, อุลัยวรรณ ไกรเพ็ชร, กิตติยา พุทธิชน, ธรรญญพร เพ็งสีแสง

32-41

แรงจูงใจในการเล่นฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

จิตรษฎาภรณ์ เจริญผิว, จตุรภัทร มุขะกัง, พีรวัฒน์ หวาดเปีย, ธนวรรณพร ศรีเมือง

53-62