ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น

					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2566): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น
เผยแพร่แล้ว: 24-03-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย