ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (2563): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (2563): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น
เผยแพร่แล้ว: 28-12-2020

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย