ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (2564): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (2564): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น
เผยแพร่แล้ว: 25-12-2021

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย