ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2565): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2565): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น
เผยแพร่แล้ว: 26-03-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย