ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565

					ดู ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม-มิถุนายน 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-02

นิพนธ์ต้นฉบับ

ปกิณกะ