ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2565): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น

					ดู ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2565): วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอร์ทเทิร์น
เผยแพร่แล้ว: 29-09-2022

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย